PE polyetylénový sáček
TF tácek a fólie
KA karton
PR přepravka
BDR bez drobů
VAC vakuové balení
OA ochranná atmosféra
CHL chlazená
VL volně ložené
Způsob likvidace obalu Způsob likvidace obalu
Zelený bod Zelený bod
Klasa Klasa
Bezlepkový výrobek Bezlepkový výrobek
Recyklace Recyklace

KUŘE BDR I. a 2 STEHNA TF CH

131040